หางานโคราช

KoratJob108.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน งานราชการ ลงประกาศขายสินค้า ฟรี

  • admin
  • 31 ม.ค 2560
  • 8,070
Advertisement

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
-ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

-ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป
-สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบรหิ ารพนักงานราชการ เร่อื ง สิทธิประโยชนข์ องพนกั งานราชการ พ.ศ. 2554
-สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย จังหวัดนครราชสีมา


การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2560
ในวันราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ศูนย์อนามัยที่ 9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0627 วินาที