หางานโคราช

KoratJob108.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน งานราชการ ลงประกาศขายสินค้า ฟรี

  • นิษฐกานต์ แซ่ตัง
  • 21 พ.ย 2561
  • 259
Advertisement

รับสมัคร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติ

- เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

- จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร การจัดการ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ด้านบัญชีในเบื้องต้น

- มีทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี

- สามารถเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวที่ดี

- มีทักษะความเป็นผู้นำ

- มีความซื่อสัตย์

- สามารถขับขี่รถยนต์ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท อาร์ตเวิร์ค ครีเอชั่นส์ จำกัด

ที่อยู่ : 1186/3 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ติดต่อ คุณธนภัทร โทร. 087-998-8551

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1.ร่วมกำหนด แนวทาง วางแผน และมอบหมายนโยบายของบริษัทให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2.จัดการดูแล ประเมินผล งานด้านทรัพยากรบุคคล

3.ควบคุม ดูแล จัดการ เรื่องสิทธิ์การใช้สวัสดิการต่างๆของพนักงาน

4.ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงินและบัญชี

5.ตรวจเช็คบัญชียอดรับ ยอดจ่ายของบริษัท พร้อมทำกระทบยอดเงินเข้า-ออกของบริษัท

6.ควบคุม จัดสรร ต่อรอง คัดเลือกผู้ขายเพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงาน ของฝ่ายผลิตให้ผลิตสินค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้าติดตั้งพร้อมส่งมอบ ให้ลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ควบคุม จัดการ ดูแล และเก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน และง่ายต่อการตรวจสอบ

9. วางแผนการตลาดในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ โดยยึดนโยบายการตลาดของบริษัทเป็นหลัก

10.ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับองค์กร

11.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลระบบเอกสารภายในให้มีประสิทธิภาพ

12.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :คุณธนภัทร 
ที่อยู่ : 
เบอร์โทร :087-998-8551
Fax :
E-mail :llltalalalll555@gmail.com

คำที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดกา หางานโคร

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0555 วินาที