หางานโคราชศูนย์รวมที่ครบครัน

เว็บหางานโคราช คุณสามารถลงประกาศรับสมัครงานในโคราช ประกาศหางานโคราช ลงประกาศขายสินค้าของคนโคราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช ที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์กลางรวมงาน ราชการ นครราชสีมาล่าสุด ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วจังหวัดนครราชสีมา....
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับพนักงานราชการเฉพาะกิจ
admin
วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกสารไปยัง สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ
รับสมัครวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565
0 4446 5658 , 081 265 6486
06 มิ.ย 2565 172
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 513 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รับสมัครวันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
0 4424 4373 , 0 4425 2670
24 พ.ค 2565 236
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
รับสมัครระหว่างวันที่
19 – 27 พฤษภาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
0 4433 9083 ต่อ 108 , 203
24 พ.ค 2565 122
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
admin
สมัครออนไลน์
https://recruit.sut.ac.th/
รับสมัครถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4422 4065
**กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน**
17 พ.ค 2565 183
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) รับสมัครสอบ
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รับสมัครระหว่างวันที่
20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
0 4424 1047 ต่อ 211 – 212
17 พ.ค 2565 256
เทศบาลเมืองสีคิ้ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองสีคิ้ว ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
รับสมัครระหว่างวันที่
18 – 27 พฤษภาคม 2565
สอบถาม โทร. 0 4498 6043 ต่อ 61
17 พ.ค 2565 172
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รับสมัครถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4439 0109
16 เม.ย 2565 538
โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพบาลบาลพิมาย
รับสมัครถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
โทร. 0 4447 1511 ต่อ 103 , 314
16 เม.ย 2565 178
โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย
รับสมัครถึงวันที่ 8 เมษายน 2565
สอบถาม โทร. 0 4496 9042 ต่อ 8409
28 มี.ค 2565 268
สำนักงานคลังเขต 3 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
admin
รับสมัครระหว่างวันที่
23 – 31 มีนาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4424 3010
28 มี.ค 2565 211
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา รับ 3 อัตรา
admin
สมัครทางไปรษณีย์
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
ไปยังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านนารีสวัสดิ์ (ที่อยู่ในประกาศ)
รับสมัครถึงวันที่ 8 เมษายน 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4492 2668
28 มี.ค 2565 402
กองบิน 1 รับ 2 อัตรา (งานราชการ)
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 1
รับสมัครวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4435 8110 – 14 ต่อ 4-0224
04 มี.ค 2565 574
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (งานราชการโคราช)
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่งานบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
ไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565
03 มี.ค 2565 254
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับ 18 ตำแหน่ง 94 อัตรา (งานราชการ)
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ
ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4423 5000
03 มี.ค 2565 440
สาธารณสุขของสำนักงานป้องกัน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา
admin
ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์ภายใน 214,217
25 ก.พ 2565 349
โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่
รับสมัครถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4446 1662
24 ก.พ 2565 245
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
admin
สมัครออนไลน์
https://job.rmuti.ac.th/
รับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4423 3065
20 ก.พ 2565 263
โรง พยาบาล เทพ รัตน์ นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถาม โทร. 0 4439 5000
20 ก.พ 2565 188
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา รับ สมัคร พนักงาน ราชการ เฉพาะกิจ
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตามสถานที่ที่ระบุไว้
ในประกาศหน้า - 4 -
รับสมัคร 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถาม โทร. 0 4446 5011 – 4
19 ก.พ 2565 427
สมัคร พนักงาน ราชการ เฉพาะกิจ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
admin
สมัครด้วยตนเอง
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (บริเวณศาลากลางจังหวัด)
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4424 3000
17 ก.พ 2565 266
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครด่วน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา
admin
ด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
รับสมัคร 11 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถาม โทร. 0 4439 5000
17 ก.พ 2565 254
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จำนวน 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
รับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถาม โทร. 0 4439 5000
17 ก.พ 2565 1284
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่งานบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ชั้น 2
รับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4493 2101
16 ก.พ 2565 206
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่งานบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ชั้น 2
รับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4493 2101
16 ก.พ 2565 236
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคล 3 อัตรา
admin
สมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
รับสมัคร 14 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
โทร. 0 4446 5658 – 61 ต่อ 405
15 ก.พ 2565 1024
หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.0248 วินาที