หางานโคราช

KoratJob108.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน งานราชการ ลงประกาศขายสินค้า ฟรี

ประกาศรับสมัครงาน เปิดสอบงานราชการโคราช/งานหน่วยงานราชการ
24 ก.ย 2560 รับสมัครพนักงานประจำโรงพยาบาลสัตว์ จ.นครราชสีมา
06 มิ.ย 2560 สหกรณ์ฯสาธารณสุขนครราชสีมา รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 12-28 มิ.ย. 2560
15 ก.ย 2559 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้าน Multimedia) จำนวน 1 อัตร
31 มี.ค 2558 รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
19 มี.ค 2558 รพ.พิมาย รับสมัครเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา
11 มี.ค 2558 โรงพยาบาลพิมาย รับสมัคร เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา
09 ก.ค 2557 รพ.พิมายรับสมัคร นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่งค่ะ
14 พ.ค 2557 รพ.พิมายรับสมัคร เภสัชกร พยาบาลฯ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด
25 มี.ค 2557 เทศบาลนครราชสีมารับสมัครสอบพนักงานจ้างหลายอัตรา ปี 2557
23 ม.ค 2557 รพ.พิมาย รับสมัครเภสัชกร 1 ตำแหน่ง , พยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง
30 พ.ค 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ
30 พ.ค 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 34 ตำแหน่ง 48 อัตรา
20 พ.ค 2556 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 60 อัตรา
03 มี.ค 2556 ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรีรับสมัครพนักงานราชการ 2556
03 ก.พ 2556 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เปิดสอบครูธุการ
25 ม.ค 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
23 ม.ค 2556 กรมทางหลวง เปิดสอบราชการ 2556
22 ม.ค 2556 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 ม.ค 2556 เทศบาลนครระยอง เปิดสอบครูผู้ช่วย 2556
15 ม.ค 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
13 ม.ค 2556 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
10 ต.ค 2555 การไฟฟ้านครหลวง รับสมัคร ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 109 อัตรา 9 - 15 ตุลาคม
23 ส.ค 2555 เทศบาลนครราชสีมา รับสมัครงาน
05 ส.ค 2555 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด
21 ก.ค 2555 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ
ใช้เวลาประมวลผล : 0.0521 วินาที