หางานโคราชศูนย์รวมที่ครบครัน

เว็บหางานโคราช คุณสามารถลงประกาศรับสมัครงานในโคราช ประกาศหางานโคราช ลงประกาศขายสินค้าของคนโคราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช ที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • นส.กรรณิการ์ เทพาร
  • 11 มี.ค 2558
  • 6,737

ประกาศโรงพยาบาลพิมาย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันด้วยเงินบำรุง
…………………………………………………………………………
ด้วยโรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันด้วยเงินบำรุง มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
- มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
- ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน 1,200 บาท/วัน (หลักสูตร 5 ปี)
- ค่าตอบแทน 1,240 บาท/วัน (หลักสูตร 6 ปี)

2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
- ค่าตอบแทน เวรเช้า 800 บาท/เวร เวรบ่าย-ดึก 1,040 บาท/เวร

3. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาคลินิก)
- ลักษณะงาน ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
- ค่าตอบแทน 800 บาท/วัน

คุณสมบัติทั่วไป
- มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
- มีใจรักด้านงานบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถอยู่เวรนอกเวลาได้


หลักฐานการสมัคร (สำเนาเอกสาร อย่างละ 1 ชุด)
- สำเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
- สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ(ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหลักฐานการตรวจเลือกทหาร (กรณีเพศชาย)
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518)
ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน
- ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกและเข้าปฏิบัติงานจะต้องวางเงินสดค้ำประกันการทำงานอย่างต่อเนื่อง
จำนวน 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
- Load ใบสมัครงานได้ที่ www.pmh.go.th และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานระบบคุณภาพ
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 – 10 เมษายน 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 21 เมษายน 2558

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558


( นายชัชวาล ลีลาเจริญพร )
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

คำที่เกี่ยวข้อง

แสดงความเห็น

หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.0989 วินาที