หางานโคราชศูนย์รวมที่ครบครัน

เว็บหางานโคราช คุณสามารถลงประกาศรับสมัครงานในโคราช ประกาศหางานโคราช ลงประกาศขายสินค้าของคนโคราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช ที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • admin
  • 28 ก.ค 2564
  • 639
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
????เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 5/2564
????จำนวน 4 อัตรา????
☑️ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบัญชี) จำนวน 1 อัตรา (รหัส 05640206)
☑️ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา (รหัส 05640207)
☑️ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา (รหัส 05640208)
☑️ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงิน) จำนวน 1 อัตรา (รหัส 05640209)
????Download ใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ????  http://teacherdutyreport.sut.ac.th 
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ‼️�โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์
ประกอบด้วย
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) และสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส, Resume หรือ ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ‼️
???? ผู้สมัครจะต้องส่งใบเอกสารประกอบการสมัคร ????
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยวงเล็บมุมซอง สมัครงาน จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ‼️
????รับสมัครตั้งแต่วันนี้ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2564????

ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ
โทรศัพท์ 0-4422-5248 หรือ 0-4422-5191
โทรสาร 0-4422-5240

แสดงความเห็น

หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.0695 วินาที