A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/koratjob/tmp/ci_session_udon_jobshl8tvmquuh74tisq6nrrusph43): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 154

Backtrace:

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/core/MY_Controller.php
Line: 12
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/controllers/Post.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/koratjob/tmp)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 142

Backtrace:

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/core/MY_Controller.php
Line: 12
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/controllers/Post.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 13 อัตรา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หางานโคราชศูนย์รวมเว็บที่ครบครัน ตอบโจทก์และตรงใจ

เว็บหางานโคราช คุณสามารถลงประกาศรับสมัครงานในโคราช ประกาศหางานโคราช ลงประกาศขายสินค้าของคนโคราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช ที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • admin
  • 17 มี.ค 2566
  • 898
8

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 13 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2566ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตราเงินเดือน 15,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตราเงินเดือน 9,400 บาท และ ค่าครองชีพ 2,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง- ได้รับวุฒิการศึกษาสายอาชีวศึกษาหรื่อสายอาชีพไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน 2 อัตราเงินเดือน 8,690 บาท และ ค่าครองชีพ 2,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรไม่ต่ำว่ามัธยมศึกษาตอนต้นการรับสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง2. กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2566 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 1. และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อํานวยการ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ระบุตําแหน่งที่สมัคร ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 24 มีนาคม 2566 และใบสมัคร จะต้องส่งถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน3. การสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร4. การให้เลขประจําตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารแนบ

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

แสดงความเห็น

หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.0756 วินาที