A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/koratjob/tmp/ci_session_udon_jobs14jhout8mqobn8cg11lpr8dfgv): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 154

Backtrace:

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/core/MY_Controller.php
Line: 12
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/controllers/Post.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/koratjob/tmp)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 142

Backtrace:

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/core/MY_Controller.php
Line: 12
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/controllers/Post.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

หางานโคราชศูนย์รวมเว็บที่ครบครัน ตอบโจทก์และตรงใจ

เว็บหางานโคราช คุณสามารถลงประกาศรับสมัครงานในโคราช ประกาศหางานโคราช ลงประกาศขายสินค้าของคนโคราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช ที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • admin
  • 22 เม.ย 2566
  • 1,059
8

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 เมษายน 2566ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการอัตราว่าง : 1 อัตราเงินเดือน 18,020 - 19,830 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือได้รับใบอนุญาต2. ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการจำนวน 4 อัตราเงินเดือน 15,800 - 19,250 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม3 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจำนวน 24 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง4 ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

5. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการจำนวน 3 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์6 ตําแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์7 .ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม- ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งนี้ได้ การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบ1 ดาวน์โหลดคําขอใบสมัครและใบสมัครได้ที่ www.korathealth.com หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ แนบท้ายประกาศรับสมัคร2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสอบ นําไปชําระเงินได้ที่ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. - 25 เม.ย. 2566 ภายในวันทําการราชการ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบรูณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมสอบ เรียบร้อย และส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่รับสมัคร (ก่อนการชําระเงินขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณวุฒิ ที่จะสมัคร ว่าเป็นไปตามประกาศรับสมัครหรือไม่ เนื่องจากค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)3 กรอกรายละเอียดข้อมูลใน Google forms ให้เรียบร้อย โดยลําดับ หมายเลขประจําตัวสอบจะเรียงลําดับจากการกรอกข้อมูล ตาม QR CODE ตามประกาศรับสมัคร

4 ส่งเอกสารใบสมัคร และหลักฐานพร้อมใบเสร็จการชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ โดยส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ตามกําหนดระยะเวลาการรับสมัครเท่านั้น ที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 255 หมู่ 11 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

เอกสารแนบ

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงความเห็น

หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.0540 วินาที