• 18 ส.ค 2564
  • 233

เรียกได้ว่า พนักงานขายPCเป็นอีกหนึ่งงานที่นิยมเปิดรับสมัครกัน และมีคนสนใจเป็นจำนวนมาก และวันนี้เรานั้นมีเทคนิคที่จะทำให้พนักงานขายPC นั้นขายของได้ดี และมียอดสูง จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

  • เข้าทำงานสาย เลิกดึก ไม่ใช่เวลาทำการปกติ 8 โมง 5 โมง
  • ที่ทำงานเป็นของห้าง ไม่ใช่นายจ้าง
  • ผูกพันกับองค์กรและนายจ้างน้อยกว่าพนักงานขายทั่วไป
  • ลาออก ย้ายงานได้ง่ายและบ่อยกว่า
  • ต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ต่างแบรนด์ และ เจ้าที่เจ้าทาง-ขาใหญ่ในห้าง ไม่เช่นนั้นอยู่ไม่ได้
  • ต้องตื่นตัวตลอดเวลา

ด้วยสภาพปัญหาการทำงานขายที่มีลักษณะเฉพาะและพิเศษตลอดจนมีแรงกดดันในที่ทำงานที่แตกต่าง จากพนักงานขายทั่วไป การพัฒนาพนักงานขายPC จึงต้องรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติ ที่มีข้อจำกัด ทั้งเวลาที่มีน้อย อยู่ไกลบริษัท มีความผูกพันน้อย การสื่อสารจึงค่อนข้างมีปัญหา ดังนั้น การจะวางแผนพัฒนาพนักงานขายPC ให้ขายดิบขายดีมียอดขายทะลุเป้าหมาย จึงเป็นเรื่องท้าทายผู้บริหาร หรือหัวหน้าฝ่ายขายเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสฝึกอบรมและโค้ชชิ่งทีมขาย PC รวมทั้งการจัดตั้งเซลล์อคาเดมี โรงเรียนสอนนักขายให้กับหลายองค์กร มีวิธีการที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ ดังต่อไปนี้

วิธีที่1

  • ใช้การพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Training, Coaching และ Academy คือใช้ทั้งการอบรมและโค้ชเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มย่อย และการอบรมกันเองแบบ Academy ทั้งเรื่องสินค้า การขาย การสร้างแรงจูงใจ (การอบรมแบบ 3 มิติ PSM)

วิธีที่2

  • ใช้การพัฒนาแบบไฮบริดจ์เซลล์อคาเดมี (Sale Academy) คือใช้การอบรมทั้งคอร์สออนไลน์(ปัจจุบัน ผมได้ผลิตออกมาแล้ว 36หลักสูตร) และออฟไลน์ แบบผสมผสานกัน เพราะพนักงานขายPC จำนวนมากอยู่ต่างจังหวัด เดินทางเข้ามาได้ยากมาก แถมมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ และจัดแบบออฟไลน์บ่อยๆไม่ได้ เพราะห้างจะไม่มีคนขายของ และอาจถูกปรับจากห้างได้ ถ้าไม่มีคนขายของแทน

วิธีที่3

  • ใช้การสร้างวิทยากรภายในให้ไปอบรมกันเอง คือพัฒนาบัดดี้ พี่เลี้ยง PC ที่เก่งๆ และมี mindset ที่ดี ให้เดินสายอบรมน้องๆ PC ตามพื้นที่ต่างๆในภูมิภาค แบบเซลล์อคาเดมีวิทยาเขต หรือดาวกระจายไปให้ทั่วถึง เพื่อพัฒนาพนักงานขายPC ให้มีความรู้ ความสามารถตลอดจนสร้างความผูกพัน ความใกล้ชิดระหว่างองค์กร และพนักงานขายPC ที่อยู่ห่างไกลกัน

หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.0327 วินาที